11-14. septembar 2019.
Beograd

Prijava radova do 15. maja 2019. na [email protected]

GLAVNE TEME KONFERENCIJE

“Digitalno” kao društveni okvir imaginarijuma današnjice
Transformacije studija izvođačkih umenosti, filma i medija u digitalnom dobu
Kulturno sećanje, kulturne razlike i transkulturalnost
Medijska produkcija zasnovana na novim tehnologijama i „big data“
Promene kulturne politike i kulturnog menadžmenta za digitalno doba
Uticaji digitalnog okruženja na marketing umetnosti
Narativi kulturnog identiteta i nasleđa u digitalnom okruženju
Upravljanje podacima, mrežama i platformama u kulturi
Digitalna humanistika, nove metodologije i ekologije „otvorenog znanja“

Vreme do početka konferencije

Dani

:

Sati

:

Minuti

:

Sekunde

KONTAKT OSOBA

Gorana Vencl
sekretar Organizacionog odbora
Tel: + 381 63 349 515
+ 381 11 313 06 22
[email protected]

KONTAKT

Fakultet dramskih umetnosti
Bulevar umetnosti 20
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel: + 381 11 213 5684
Faks: + 381 11 213 0862

Partneri

Prijatelji