MEDIJI, KULTURA I UMETNOST U DOBA POPULIZMA

Urednice: Mirjana Nikolić i Milena Dragićević Šešić
Izdavač: Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu i CLIO, 2018

Knjiga se bavi istraživanjem populizma kao kulturnog i medijskog fenomena u našim i širim svetskim okvirima smatrajući da populistička politička komunikacija osvaja i oblikuje vrednosne sisteme, kulturne matrice i medijske formate. U četiri poglavlja obrađena su ključna pitanja načina kako se uzajamno reflektuju populizam i kultura. Posebna pažnja poklonjena je uticaju populizma na demokratske procese i oblikovanje javnog mnjenja, na zakonodavstvo, te na retorike medija i društvenih mreža kojima je cilj ostvarenje kratkoročnih političkih rezultata. Drugo poglavlje se bavi alternativnim i novim medijima nastojeći da dekonstruiše njihov populistički diskurs, ali i da obradi njihovu borbu protiv populizma. Treće poglavlje donosi razmatranja ovih fenomena na nivou Evrope i Evropske unije akcentujući vrednosti umetnosti u doba populizma i značaj delovanja novih profesija kustosa i menadžera u kulturi u borbi protiv evrocentričnih i populističkih paradigmi. Poslednje poglavlje se bavi kulturnom politikom i kulturnim nasleđem u Srbiji i izazovima populizma i njemu posledične cenzure koji se postavljaju pred festivale, manifestacije i TV serije realizovanih u poslednjih pet godina u Srbiji (Vukov sabor, serija “Nemanjići”, izložba Kulturnog centra u Novom Sadu itd.). Verujemo da su predstavljeni autori (Lutovac, Peković, Mirkov, Barlovac, Malešević, Martinoli, Valić Nedeljković, Reljić, Marinkov Pavlović, Đedović, Ognjević, Šentevska kao i autori iz inostranstva: Henze, Vikeri, Letunić, Zgrabljić Rotar, Ožegović i Josić) dovoljno dobra preporuka čitaocima i najširoj akademskoj zajednici da se upozna i da aktivno promišlja različite aspekte populizma, od sfere politike i društvenih odnosa, preko kulturne i medijske politike, do komunikacionih i medijskih praksi, te na kraju umetnosti kao najznačajnijeg fenomena ljudskog izražavanja vrednosti, stremljenja i iskustava.

SITUATING POPULIST POLITICS: ARTS & MEDIA NEXUS

Edited by Milena Dragićević Šešić and Mirjana Nikolić
Publisher: Faculty of Dramatic Arts in Belgrade and CLIO, 2018

Populism as an ideology which deeply prevails modern societies and reflects itself on nearly all segments of social and public policies and practices, was studied as considerably shaping the spheres of politics, culture and media. The innovative aspect of this book is an incorporation of fourteen artists and their works that relate to different issues of populism as a political style and a cultural model. Thus, 12 analytical texts of numerous academics from Europe Marie Cazes and Miikka Pyykkonen (Finland), Aco Divac (UK), Monika Mokre (Austria), Susanne Weichselbaumer (Germany), and Serbia: Aleksandra Krstić, Ana Milojević, Nikola Mlađenović, Neda Radulović, Strahinja Savić, Dušan Spasojević, Danijela Vićentijević, Mirjana Nikolić and Milena Dragićević Šešić enter in dialogue with artists: Yael Bartana (Israel, Germany), Kristina Norman (Estonia), Tanja Ostojić (Serbia, Germany), Dan Perjovschi (Romania), Christoph Maria Schlingensief (Germany) Uroš Đurić, Ivan Grubanov, Branko Milisković, Zoran Naskovski, Mileta Prodanović, Saša Stojanović, Škart / Horkeškart / Horhestar, Vocal Curatorial Syndrome and Lenka Zelenović. Situating populist politics at the intersection of cultural politics, memory narratives, media representation of nationhood and artistic endeavors that critically assess the public realm, this book offers texts and art works that challenge populist rhetoric and the instrumentalisation of culture.

Vuk Vuković
DRUŠTVENI MEDIJI I UPRAVLJENJE KOMUNIKACIJAMA

Izdavač: Fakultet dramskih umjetnosti na Cetinju, Univerzitet  Crne Gore, 2019

Kada su medijska evolucija i digitalna revolucija u pitanju, veliki je poduhvat uspešno obuhvatiti istoriju, savremeni trenutak i dati argumentovana predviđanja za budućnost – ova knjiga je u tome uspela. Ona se može čitati kao udžbenik sa jasnim lekcijama koje će čitaocu omogućiti da sa novim znanjem pristupi daljem proučavanju digitalnih medija, ali i kao vodič i priručnik sa preciznim referencama koje olakšavaju navigaciju kroz praksu društvenih medija i naše svakodnevne medijske aktivnosti. Povezanost i isprepletanost naših života sa društvenim medijima je postala neprekidna, a posledice ćemo tek početi da uviđamo, zato je ovaj naslov dragocena literatura za kreiranje kritičkog stava spram naše veze sa tehnologijom. Ono na šta nas knjiga podseća je da nam digitalizacija i konvergencija omogućavaju da zakoračimo u umreženo digitalno medijsko okruženje, da postanemo deo medija, ne samo korisnici, već i proizvođači, a jačajući participatornu kulturu, postavljamo i nove zahteve pred medijsku industriju, ali i medijsko zakonodavstvo. Jedan od završnih odeljaka knjige postavlja i ključno pitanje savremenog društva – da li se danas naš društveni život dominantno odvija onlajn ili u fizičkom prostoru i koji je od naših identiteta „pravi“. Bez pretenzija da ponudi stručna psihološka tumačenja, knjiga mapira naše aktivnosti onlajn i njihov uticaj na odnose koje gradimo. Metodološki jasno koncipirano, ovo istraživanje je dragocena nadogradnja odabranih teorijskih postavki, tačka preseka i trenutna “dijagnoza” iz koje će biti moguće nastaviti praćenje evolucije i nas, kao korisnika, i naših odnosa sa odabranim društvenim medijima.

(Iz recenzije dr Ane Martinoli)

Partners

Friends