Dr Meri Čajko (Mary Chayko) je sociolog, profesor i direktor osnovnih interdisciplinarnih studija Škole za komunikacije i informisanje na Ratgers univerzitetu (SAD). Gostujući je profesor je i na katedrama za sociologiju i studije roda, a od Ratgersovovog Fakulteta za umetnosti i nauke dobila je priznanje za izuzetan doprinos razvoju osnovnog obrazovanja. Diplomu osnovnih studija iz komunikacija i psihologije stekla je na Univerzitetu Seton Hol, dok je dve master diplome (iz razvojne psihologije i socilogije) i doktorat iz sociologije odbranila na Ratgers univerzitetu. Dr Čajko istražuje uticaj interneta i digitalne tehnolgije na zajednicu, društvo, i ličnost. Ona je autor četiri knjige, od kojih je najnovija Superconnected: The Internet, Digital Media, and Techno-Social Life (drugo Sejdžovo izdanje iz 2018. prevedeno je na srpski kao Superpovezani, korejski i turski jezik), a objavila je i veliki broj članaka. Ona naširoko govori o digitalnoj povezanosti i njenim posledicama, o upotrebi društvenih medija i o primenama digitalnih tehnologija u obrazovanju.

 

Dr Džoane Garde-Hensen (Joanne Garde-Hansen) je direktorka Centra za studije kulturne i medijske politike pri Univerzitetui Vorika (Warwick). Ona je vodeći istraživač Mreže za istraživanje sećanja na prakse protesta (Afterlives of Protest Research Network AHRC). Njena istraživačka interesovanja uključuju medije i sećanje, studije digitalnog pamćenja, medijsko nasleđe i arhive, kao i medije i vodu (poplave, suše, informacije o vremenskim prilikama i pripovedanje). Objavila je veoma mnogo članaka medijima i sećanju.

Dr Rafaela Henze (Raphaela Henze) je profesor Menadžmenta u kulturi na Univerzitetu  Hajlbron u Nemačkoj. Pre nego što je 2010. godine počela da radi na ovom univerzitetu, bila je menadžer na univerzitetima, u ministarstvima i fondacijama. Kao istraživač, ona je fokusirana na uticaj globalizacije i internacionalizacije na menadžment umetnosti i obrazovanje u toj oblasti. Rafaela je studirala pravo na Humboltovom univerzitetu u Berlinu, kao i na univerzitetu Paris X-Nanterre u Francuskoj. Doktorirala je na Rurskom univerzitetu u Bohumu, a postdoktorske studije je pohađala na Jejlu (Yale Law School, Law, Media & Culture Project) i u Nacionalnom institutu za istraživanje obrazovnih politika (NIER) u Tokiju. Na Univerzitetu Londona stekla je diplomu Mastera iz strateškog upravljanja poslovanjem (EMBA). U 2016. (sa)osnivala je međunarodnu i interdisciplinarnu mrežu Brokering Intercultural Exchange (www.managingcultre.net). Često učestvuje u radu međunarodnih konferencija i gostujući je profesor na univerzitetima, npr. u Danskoj, Finskoj i Poljskoj. Njeni radovi su prevedeni na nekoliko jezika.

Partneri

Prijatelji