NOVI HORIZONTI KULTURE, UMETNOSTI I MEDIJA U DIGITALNOM OKRUŽENJU
Međunarodna konferencija

11-14. septembar 2019.
Zadužbina Ilije M. Kolarca i Fakultet dramskih umetnosti
Beograd

Organizator: Institut za pozorište, film, radio i televiziju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu (FDU)

Predsedavajuća programskog odbora konferencije: dr Milena Dragićević Šešić, redovni profesor FDU i direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju

Predsedavajuća organizacionog odbora konferencije: dr Ana Martinoli, vanredni profesor i prodekan FDU

Sekretar programskog odbora: Tatjana Nikolić, istraživač-pripravnik

Sekretar organizacionog odbora: mr Gorana Vencl, samostalni stručnotehnički saradnik za odnose sa javnošću i izdavačku delatnost Instituta za pozorište, film, radio i televiziju

Vizuelni identitet konferencije: Svetlana Volic i Nina Todorović

Za izradu početne stranice vebsajta konferencije upotrebljene su fotografije dva rada Mrdjana Bajića: 1) Yugomuzej (2001, foto Goranka Matić) i 2) Gastarbajter (2009, foto Vladimir Popović).

Partneri

Prijatelji