Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju
Zbornik saopštenja sa konferencije u celini

Svi autori koji su izlagali na konferenciji pozivaju se da pošalju svoje celovite radove kako bi bili razmotreni za objavljivanje u ovom zborniku do 15. januara 2020. godine na imejl adrese [email protected] i [email protected].

Molimo Vas da u naslovu mejla navedete: Za zbornik saopštenja: Naslov vašeg rada.

Zbornik će urediti Programski odbor konferencije – sakupljeni radovi će biti recenzirani i odabrani radovi će biti objavljeni.

Svaki rad će anonimno recenzirati po dva recenzenta, dok će zbornik u celini imati tri recenzenta. Slanjem svog rada, autor daje saglasnost za njegovo objavljivanje i u štampanom i u digitalnom tj. elektronskom obliku. Radovi koje pozivamo autore da pošalju za objavljivanje u zborniku nisu preliminarne verzije radova i ne mogu se kasnije objavljivati u proširenoj i revidiranoj verziji, već su finalna verzija teksta. Uredništvo zbornika ima pravo da izvrši selekciju tekstova za objavljivanje imajući u vidu ograničene resurse. Radovi koji nisu uređeni prema datim tehničkim zahtevima, kao i oni koji ne ispunjavaju minimalne standarde kvaliteta naučnoistraživačkog rada neće biti razmotreni.

Preuzmite Uputstva autorima

 

 

 

Partneri

Prijatelji