Povodom obeležavanja 30 godina od osnivanja na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Institut za pozorište, film, radio i televiziju organizuje međunarodnu konferenciju Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju koja će biti održana od 11. do 14. septembra 2019. godine u Zadužbini Ilije. M. Kolarca i na Fakultetu.

Fakultet dramskih umetnosti je visokoškolska institucija u oblasti dramskih i audiovizuelnih umetnosti, i jedan je od četiri fakulteta koji čine Univerzitet umetnosti u Beogradu. U 2018. godini Fakultet je obeležio važan jubilej – punih 70 godina rada na stvaranju i primeni najviših standarda kvaliteta nastave u domenu pozorišta, filma, radija i televizije, kulture i novih medija. Zahvaljujući ovako dugoj stvaralačkoj tradiciji, kvalitetnim nastavnim programima, uglednim profesorima i izvrsnim uslovima studiranja, Fakultet dramskih umetnosti predstavlja istaknutu obrazovnu, umetničku i kulturnu instituciju čiji rad finansira Vlada Republike Srbije.

Fakultet dramskih umetnosti je član ELIA, ENCATC, CILECT i GEECT; osnivač Evropske filmske škole (ESFS), Festivala internacionalnog studentskog teatra (FIST), i suosnivač “Masline” – Međunarodne smotre mediteranskih pozorišnih škola. Sa ciljem podsticanja eksperimentalnog pristupa razvoju dramskih umetnosti, Fakultet je nedavno osnovao Laboratoriju interaktivnih umetnosti, Laboratoriju izvođačkih umetnosti i Laboratoriju za doživljaj zvuka – Soba 64.

Fakultet je potpisnik brojnih sporazuma i protokola o saradnji sa visokoškolskim institucijama u zemlji i inostranstvu. Koristeći kapacitete svog Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, Fakultet učestvuje u brojnim domaćim i međunarodnim naučno-istraživačkim i umetničko-istraživačkim projektima, programima institucionalnog razvoja i programima podrške mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika.

Institut za pozorište, film, radio i televiziju je osnovan 1989. godine na inicijativu dr Dejana Kosanovića, tada redovnog profesora FDU. Nastojeći da prati savremene trendove u oblastima istraživanja, transfera i primene novih znanja o dramskim i audiovizuelnim umetnostima, Institut već trideset godina razvija naučno-istraživački i umetničko-istraživački rad na Fakultetu. Zahvaljujući tome, Fakultet je od 1991. priznat kao naučna ustanova kada je odobren i prvi projekat od strane Ministarstva nauke, a od 2007. godine, prema važećem Zakonu o nauci, i zvanično je akreditovan kao naučna ustanova.

Negujući postojeće i stvarajući nove odnose sa domaćom i međunarodnom stručnom i umetničkom javnošću, Institut razvija i realizuje naučno-istraživačke i umetničko-istraživačke projekte; učestvuje u realizaciji takvih projekata drugih fakulteta i instituta u zemlji i svetu; organizuje naučne konferencije, skupove i savetovanja; izdaje Zbornik radova FDU (kategorisan od strane Ministarstva nauke kao vodeći nacionalni naučni časopis – M 51), naučne i umetničke monografije; obrađuje, sistematizuje, arhivira i podstiče (re)interpretacije podataka, informacija i saznanja o dramskim i audiovizuelnim umetnostima. Tako profilisan, Institut uživa podršku republičkih ministarstava za prosvetu, kulturu i nauku; Evropske unije (TEMPUS, Horizon 2020, COST), Grada Beograda, kao i brojnih partnerskih fakulteta i naučno-istraživačkih organizacija poput Univerziteta u Hildeshajmu, FAMU iz Praga (Filmová a televizní fakulta akademie múzických umění v Praze), La FEMIS iz Pariza (École national Supérieur des Métiers de l’image et du Son), Ruskog državnog instituta za kinematografiju VGIK iz Moskve (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. Гера́симова ВГИК), Evropske mreže za menadžment u kulturi i kulturnu politiku (ENCATC), Evropske lige instituta za umetnost (ELIA) itd.

Pored toga što je realizovao sedam višegodišnjih naučno-istraživačkih, i nekolicinu umetničko-istraživačkih projekata, Institut je organizovao blizu dvadeset međunarodnih konferencija iz oblasti studija pozorišta, filma, medija i kulture, a najznačajnije su: Mediji i obrazovanje (2003); Teatrološka misao u Srbiji danas (2006), Južnoslovenska avangarda i kasna avangarda između Istoka i Zapada (2007); Obrazovanje, umetnost i mediji u procesu evropskih integracija (2007); Dramsko i postdramsko pozorište: ispitivanje pojmova, deset godina kasnije (2009); Menadžment kulture i medija u društvu znanja (2011); Umetnik izvođačkih umetnosti − od uloge pobunjenika do uloge zvezde u svetu poznatih (2012); Pedagogija i izvođačke umetnosti (2013); Menadžment dramskih umetnosti i medija − izazovi 21. veka (2013), Mediji, demokratija, populizam (2017) i Pozorište između politike i političnosti (2018).

Sa međunarodnom konferencijom Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju, Institut za pozorište, film, radio i televiziju nastoji da umetničke, kulturne i medijske prakse sagleda u kontekstu složenih procesa Četvrte industrijske revolucije (4IR). Ova revolucija, kao do sada neviđena fuzija tehnologija, koja briše granice između fizičke, digitalne i biološke sfere, u velikoj meri menja kulturne prakse i traži da se one istražuju interdisciplinarno. Zato će ova konferencija okupiti preko stotinu istraživača iz oblasti humanistike i društvenih nauka koji će zajedno otvoriti nova, važna pitanja budućeg razvoja umetnosti, kulture i medija, kao kiber-fizičkih sistema (cyber-physical systems), i ponuditi neke moguće odgovore. Shodno tome, glavne teme međunarodne konferencije Novi horizonti kulture, umetnosti i medija u digitalnom okruženju tiču se “digitalnog” kao društvenog okvira imaginarijuma današnjice; kulturnih razlika i interkulturalnosti; kulturnog sećanja i identiteta; novih medijskih formata; novih aspekata kulturne politike i menadžmenta kulturnih delatnosti; upravljanja podacima, informacijama i znanjima o umetnosti, kulturnim i kreativnim industrijama, i kulturnom nasleđu; transformacije studija izvođačkih umenosti, filma i medija; i, generalno, digitalne humanistike, novih metodologija i ekologije „otvorenog znanja“.

 

Partneri

Prijatelji