Članovi Programskog odbora ispred Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu (FDU) su:

predsedavajuća dr Milena Dragićević Šešić
redovni profesor i direktor Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU

dr Nevena Daković, redovni profesor

dr Mirjana Nikolić, redovni profesor

dr Ivan Medenica, redovni profesor 

dr Ana Martinoli, vanredni profesor

dr Ljiljana Rogač Mijatović, viši naučni saradnik i zamenik direktora Instituta za pozorište, film, radio i televiziju FDU

Tatjana Nikolić, istraživač-pripravnik i sekretar Programskog odbora

 

Spoljni članovi Programskog odbora su:

dr Svetlana Hristova, vanredni profesor
Fakultet za umetnosti, Jugozapadni univerzitet “Neofit Rilski” u Blagoevgradu

dr Nensi Daksburi, istraživač
Centar za društvena istraživanja, Univerzitet Koimbra

dr Monika Mokre, istraživač i profesor
Institut za studije kulture i pozorišnu istoriju Austrijske akademije nauka

dr Rastko Močnik, redovni profesor
Filozofski fakultet Univerziteta u Ljubljani

dr Aleksandar Jerkov, redovni profesor
Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu

dr Bojan Jović
Institut za književnost i umetnost u Beogradu

Milica Tomić
direktor Instituta za savremenu umetnost Univerziteta za tehnologiju u Gracu

dr Deniz Barjakdar, redovni profesor
Fakultet za komunikacije Kadir Has univerziteta u Istanbulu

dr Maja Korać Sanderson, istraživač i profesor
Centar za socijalnu pravdu i promene, Univerzitet Istočni London

dr Đovana Fosati, profesor
Fakultet za humanistiku, Univerzitet u Amsterdamu

dr Sani Ruker-Čang
Direktor Evropskih studija, Univerzitet u Ohaju

dr Dalibor Petrović, vanredni profesor
Saobraćajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

dr Adam Sofronijević
Zamenik direktora Univerzitetske biblioteke “Svetozar Marković” u Beogradu

 

Partneri

Prijatelji